• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Profesjonalne kursy na wózki widłowe z uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego
Profesjonalne kursy na wózek widłowy z uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego proponowane są przez firmę SZKOLENIA PERFECT. Każdy kurs wózek widłowy czeladź odnosi się do wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Osoby, które wezmą udział w szkoleniu mają możliwość prowadzić cenione wózki widłowe, określone czołowymi, jak i też Reach Truck, ale też wózki widłowe do eksploatacji w wąskich korytarzach a także wózki unoszące. Uprawnienia po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu umożliwiają poprowadzenie wózków z napędem elektrycznym, gazowym i spalinowym. Dodatkowo uzyskuje się uprawnienia do zmiany w wózkach butli gazowych i baterii. Profesję taką można wykonać w każdym miejscu pracy, na terenie całej Polski. Szkolenia przeznaczone są tak samo dla zakładów, ale też dla klientów prywatnych. Instruktorzy przeprowadzają na równi część teoretyczną, jak i praktykę. Każdy kurs składa się z 4 części: części teoretycznej, części praktycznej, powtórki a także egzaminu. Jeżeli jest to potrzebne, określone zagadnienia mogą zostać objaśnione kursantom indywidualnie.

+Artykuł Sponsorowany+

Comments are closed.